top of page

"טוטל גרפיקס" הנה החברה הגדולה ובעלת הניסיון הרב ביותר בארץ 'בתחום ספרי המחזור. החברה מבצעת ספרי מחזור למאות בתי ספר מידי שנה . ציוד הדפוס והכריכה נמצאים בשליטתה המלאה של החברה, ובניגוד למרבית השחקנים הפעילים בשוק היא אינה גוף מתווך. באופן זה החברה שולטת בלוח הזמנים של כל עבודה, ומבטיחה את רמת האיכות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק.

מבחר האפשרויות הגרפיות המוצעות ע"י טוטל גרפיקס הינו עשיר וללא תחרות .טוטל גרפיקס היא החברה היחידה המפעילה אתר אינטרנט המשמש לצורך הפקת ספר המחזור ואיסוף חומרי הספר, לרבות אופציית הזנת חומרי הספר באמצעות האתר, פריסת כל תוכן ספר המחזור לפי עמודים ולפי תלמידים באתר, בקרה אונליין על סטטוס הזנת החומרים בספר, מערכת הגהות לספר המחזור ולתמונת המחזור ועוד.

טוטל גרפיקס פיתחה מודל יחודי לניהול תהליך העבודה באופן שמקטין את כמות הטעויות למינימום, ובאופן שמקל מאוד על חלקו של ביה"ס בעבודה.

קרא עוד...

bottom of page