top of page

מורשת רבת שנים

יסודותיה של החברה נטועים עמוק בשנות ה 40 של המאה הקודמת עת הוקם בחיפה בית דפוס בעל אופי משפחתי. באותן שנים רחוקות פעל הדפוס בתחום הבלט ובהמשך פנה לתחום הרציף. בראשית שנות ה 60 הוקם בחיפה דפוס איילון אשר התמחה בעבודות אופסט איכותיות, בדגש על תחום האומנות והמוזיאונים.

בסוף שנות ה 90 הוטמע הדפוס המשפחתי בשיתוף עסקי וניהולי עם חברת "כרמל-פרינט" בחברה החדשה הנושאת את שם המותג "מילניום" אשר הפכה ברבות השנים לאחת מספינות הדגל של התחום הדיגיטלי, בישראל .

בשנת 2008, לאחר שנים רבות של שיתוף פעולה עסקי, מוזגו דפוס מילניום ודפוס איילון לחברה אחת המשלבת בתוכה ניסיון ומורשת רבת שנים. בבסיסה של ההיערכות המחודשת עומדת התפיסה של ראיית הלקוח במרכז העשייה, תפיסה זו מגובה במערך של "מנהלי לקוח" האמונים על טיפול מלא בכל צורכי הלקוח תוך כדי תאום שוטף וקבוע עם אגף הייצור וקשרי הלקוחות. תפיסה זו נתמכת בשדרוג והשקעה בלתי פוסקת בטכנולוגיות עדכניות אשר מציבות את החברה בחזית הטכנולוגיה, בתחומים בהם אנו פעילים.

bottom of page