מורשת רבת שנים

יסודותיה של החברה נטועים עמוק בשנות ה 40 של המאה הקודמת עת הוקם בחיפה בית דפוס בעל אופי משפחתי. באותן שנים רחוקות פעל הדפוס בתחום הבלט ובהמשך פנה לתחום הרציף. בראשית שנות ה 60 הוקם בחיפה דפוס איילון אשר התמחה בעבודות אופסט איכותיות, בדגש על תחום האומנות והמוזיאונים.

בסוף שנות ה 90 הוטמע הדפוס המשפחתי בשיתוף עסקי וניהולי עם חברת "כרמל-פרינט" בחברה החדשה הנושאת את שם המותג "מילניום" אשר הפכה ברבות השנים לאחת מספינות הדגל של התחום הדיגיטלי, בישראל .

בשנת 2008, לאחר שנים רבות של שיתוף פעולה עסקי, מוזגו דפוס מילניום ודפוס איילון לחברה אחת המשלבת בתוכה ניסיון ומורשת רבת שנים. בבסיסה של ההיערכות המחודשת עומדת התפיסה של ראיית הלקוח במרכז העשייה, תפיסה זו מגובה במערך של "מנהלי לקוח" האמונים על טיפול מלא בכל צורכי הלקוח תוך כדי תאום שוטף וקבוע עם אגף הייצור וקשרי הלקוחות. תפיסה זו נתמכת בשדרוג והשקעה בלתי פוסקת בטכנולוגיות עדכניות אשר מציבות את החברה בחזית הטכנולוגיה, בתחומים בהם אנו פעילים.

1/2

טוטל גרפיקס

  • ספרי מחזור

  • הוצאה לאור

Picabook

  • ספרים אישיים

  • אלבומים

© כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭. ‬אתר‭ ‬זה‭ ‬מכיל‭ ‬תמונות‭ ‬וטקסט‭ ‬מקוריים‭. ‬זכויות‭ ‬יצירה‭ ‬וקניין רוחני. הזכויות ‬על‭ ‬כל‭ ‬המידע‭ ‬הנ"ל‭ ‬הן‭ ‬בידי‭ ‬המחבר‭. ‬אין‭ ‬להפיץ‭, ‬להעתיק‭ ‬או‭ ‬לשכפל‭ ‬אתר‭ ‬זה‭, ‬או‭ ‬כל‭ ‬מידע‭ ‬המופיע‭ ‬בו‭, ‬או‭ ‬לעשות‭ ‬בו‭ ‬שימוש‭, ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬כדי‭ ‬לפגוע‭ ‬בזכויות‭ ‬היוצרים‭, ‬ללא‭ ‬רשות‭ ‬מפורשת‭ ‬בכתב‭ ‬מיוצר‭ ‬המידע‭.‬