top of page

אודות מילניום דיגיטל השקעות בע״מ

מילניום דיגיטל השקעות בע"מ הנה אחת מקבוצות הדפוס  המתקדמות והמתפתחות בישראל. החברה מפעילה ארבע חטיבות  הפעילות זו לצד זו ומספקות במשותף מענה רחב לצורכי השוק, על בסיס הטכנולוגיות החדישות ביותר הקיימות בענף.

  •  

  • חטיבת הדפוס המסחרי פעילה באמצעות חברת "מילניום-איילון"  

  • חטיבת המדבקות פעילה באמצעות חברת "דיגיטל לייבלס" 

  • חטיבת האלבומים פעילה באמצעות חברת – Pic A Book

  • חטיבת ספרי המחזור פעילה באמצעות חברת – טוטל גרפיקס

 

תפיסת השירות של הקבוצה מבוססת על העיקרון של ראיית הלקוח במרכז העשייה. תפיסה זו מגובה במערך של "מנהלי לקוח" האמונים על טיפול מלא בכל צורכי הלקוח תוך כדי תאום שוטף עם אגף הייצור ומחלקת פיתוח מוצרים.

 

החברה פועלת תחת עקרונות מחמירים של תפישת איכות, ונושאת מספר תווי תקן, ביניהם: ISO 9001 ,ISO 22000.
 

bottom of page